Agenda

02 november t/m 02 november

Leerlingenraad leerjaar 1 t/m 3

De leerlingenraad is op dinsdag 2 november om 09.50 uur. 

01 november t/m 05 november

Week voor respect

09 november

Schoolverlaters informatieavond

Aan alle ouders/verzorgers en de leerlingen uit de bovenbouw, 

 

Op dinsdagavond 9 november 2021 wordt er voor de ouders en leerlingen van de groepen 4 en 5 een speciale informatieavond georganiseerd over het onderwerp ‘schoolverlaten’.  

Op deze avond krijgt u informatie gegeven over de verschillende uitstroommogelijkheden, de wettelijke regelingen en het vervolgonderwijs. Het is van groot belang dat u en uw zoon/dochter deze avond aanwezig zijn, ook als uw zoon/dochter dit schooljaar de school nog niet verlaat.  

Voor de ouders en leerlingen van leerjaar 3 is de avond vrijblijvend, maar bent u van harte welkom om alvast informatie in te winnen tijdens de presentatie. 

 

Programma: 

Inloop:                  19.00 uur met koffie en thee 

Presentatie/uitleg: 19.30 uur tot 20.15 uur 

Bij de mentor:       20.15 uur tot uiterlijk 21.00 uur 

 

Ik hoop u van harte te verwelkomen op dinsdag 9 november a.s. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Namens het stageteam en de mentoren van de bovenbouw, 

Mieke Pelger 

(Stage / uitstroomcoördinator) 

11 november t/m 11 november

Studiemiddag

Top